images

Gröndals Måleri åtar sig alla förekommande uppdrag inom måleriyrket,
såväl interiört som exteriört.

Underarbetet är A och O för slutresultatet och därför är tidsplaneringen
viktig. Hänsyn måste ofta tas till torktider.

Jag vill uppnå ett perfekt resultat och är därför noggrann i alla de olika
momenten.

Ser fram emot ett gott samarbete.

Robert Ramfelt